Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kociszewie

Lokalizacja

woj. łódzkie

pow. bełchatowski

Zelów

Adres

Kociszew 32

97-425 Zelów

NIP

769-19-18-051

REGON

001231820

Telefon

44/634 12 39

Faks

44/634 12 39

Patron

Tadeusz Kościuszko

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Kod terytorialny GUS: 1001083
Numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bełchatowie O/Zelów
11-8965-1018-2002-0070-0072-0007

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE

Stan na dzień: 2015-09-23
Zatrudnienie ogółem (osoby): 16
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 14
Liczba stanowisk kierowniczych: 1
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

StatusPrawny lub forma prawna: Jednostka budżetowa
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwały 47/99 i 54/99 z dnia 18 lutego 1999 roku Rady Miejskiej w Zelowie
Statut szkoły: uchwała Nr 5 /2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
im. T. Kościuszki w Kociszewie z dnia 27. 08. 2015 r.

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kociszewie
w dniu 10 stycznia 2011
Liczba zatrudnionych: 16
Status jednostki: Pokaż, data modyfikacji pliku: 2014-06-09
Przedmiot działania i kompetencje:

Realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
Wspomaga wychowawczą rolę rodziny,
Dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie,
Upowszechnia dostęp do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
Zapewnia w miarę możliwości opiekę dzieciom i młodzieży pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
Rozwija tężyznę fizyczną i kształtuje właściwe postawy do życia w zdrowiu.
Szkoła poprzez planową i systematyczną pracę wychowawczą, opiekuńczą oraz postawy nauczycieli stwarza odpowiednie warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

Informacje o użytkownikach: Uczniowie
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Zgodnie z obowiązującą ustawą oraz statutem szko

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O WYBRANYM BUDYNKU JEDNOSTKI

Powierzchnia użytkowa: 1000
Powierzchnia biurowa: 30
Liczba pomieszczen biurowych: 1
Liczba sal konferencyjnych: 0

INFORMACJE O DNIACH I GODZINACH PRACY JEDNOSTKI:

Zajęcia lekcyjne

Dni nauki szkolnej: 7.50 - 14.50

Sekretariat:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 7.30 - 15.30

piatek 7.30 - 14.00

Robotnik do prac lekkich

poniedziałek - piątek 7.30 - 18.00

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-11-24, 2003-10-08
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marek Myroniuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 16:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 33336
07 maja 2020 12:17 (Marcin Selerowicz) - Aktualizacja danych kontaktowych.
19 października 2016 12:41 (Marek Myroniuk) - Aktualizacja danych.
27 września 2016 14:24 (Marek Myroniuk) - Aktualizacja danych.
Zatrzymaj banner przewijany
Nasi uczniowie klasy szóstej w tym roku na sprawdzianie uzyskali wynik 24,0 czyli powyżej średniej w kraju - gratuluję:: Nasi uczniowie klasy szóstej w tym roku na sprawdzianie uzyskali wynik 24,0 czyli powyżej średniej w kraju - gratuluję::